Leende pojke pratar med vuxen vid bord, sommargrönska i bakgrunden

Barn och föräldrar

Synskadades Riksförbund arrangerar verksamhet för barn, ungdomar och deras föräldrar och anhöriga.

Informationsmaterial kring barn som har en synnedsättning hittar du här

  1. Bli medlem och få lägerrabatt!

    Vi anordnar sommarläger och helger med olika teman för alla åldrar och resor för dig som är lite äldre.

  2. Kurser för föräldrar och anhöriga

    Vartannat år anordnar vi en föräldrakurs för föräldrar till barn med synnedsättning. Däremellan ordnar vi en kurs för anhöriga som vill…

  3. Kontaktföräldrar

    Nedan finner ni våra nationella kontaktföräldrar. Hör gärna av dig till någon av dem om du vill ha stöd i din föräldraroll. Vill du hel…