Bilden visar föreläsningssalen sett från talarpodiet. Publiken syns i bakgrunden och en av talarna, Peter Anomah-Kordieh, syns till höger.

Agenda 2030

Milleniemålen misslyckades med att inkludera personer med funktionsnedsättning, vilket lämnade en av de fattigaste och mest sårbara grupperna utanför den globala utvecklingsagendan. Detta innebär en stor utmaning men också en gyllene möjlighet för FN:s nya agenda för global utveckling, Agenda 2030, att bli grunden för ett paradigmskifte gentemot en fullt inkluderande utveckling.

Se filmen om agenda 2030.

I oktober 2016 arrangerades ett seminarium av Synskadades Riksförbund (SRF) i samarbete med MyRight och Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). Representanter från SRFs internationella utvecklingspartners, funktionshinderorganisationer i Rwanda, Tanzania, Ghana, Namibia, Nicaragua och Bosnien-Hercegovina, deltog för utbyte av erfarenheter som ska hjälpa det fortsatta arbetet framåt.

  1. Agenda 2030 - filmversionen

  2. Intervju med Charlotte V. McClain Nhalpo, Världsbanken
  3. Bilderna från seminariet