Internationella projekt

Synskadades Riksförbund samarbetar med organisationer av och för personer med synnedsättning i utvecklingsländer

Synskadades Riksförbund stödjer organisationernas arbete för att personer med synnedsättning ska kunna tillvarata sina rättigheter och påverka samhället att bli mer tillgängligt, jämlikt och inkluderande. Alla våra utvecklingssamarbeten bygger på partnerskap och erfarenhetsutbyte.

SRF har sedan 1889 arbetat för att förbättra villkoren för personer med synnedsättning, ett arbete som bygger på tanken om alla människors lika värde. Detta gäller personer med synnedsättning oavsett länders gränser, och därför är det självklart för oss att samarbeta med och visa solidaritet gentemot personer med synnedsättning i andra länder.

SRF har bedrivit utvecklingssamarbete runtom i världen sedan 1960-talet. Vi var en av grundarna till MyRight som bildades på 1980-talet som en gemensam plattform för funktionshinderrörelsens utvecklingssamarbete.

Med stöd från bland annat MyRight och Forum Syd bedriver SRF idag samarbetsprojekt med organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vi bedriver också ett regionalt projekt tillsammans med African Union of the Blind.