Juridisk rådgivning

Vår nuvarande förbundsjurist går i pension den 1 juli.

Av denna anledning har SRFs kansli påbörjat en översyn för att se hur vårt juridiska stöd ska se ut i framtiden. SRF kommer därför inte att ta in nya juridiska ärenden från medlemmar förrän översynen är klar.