Kontakta ledarhundsverksamheten

Här hittar du kontaktuppgifter till all personal vid Ledarhundsverksamheten.

Verksamhetsledare
Lena Ridemar 08-39 91 51

Handläggare
Matilda Apelqvist 08-39 91 35

Administration
Annette Grönholm 08-39 91 34

Ledarhundskonsulenter
Våra ledarhundskonsulenter slutprovar hundar, genomför kurser, ger support till ekipagen och gör hembesök efter ansökan. Laila Tapper, Jennie Linhé och Bengt Borg ansvarar för dels för slutprov av hundar och dels framtagande av förslag för tilldelning. Laila Tapper presenterar förslag till verksamhetsledaren som fattar formellt beslut.

Behöver du support?
Då tar du i första hand kontakt med Drifa Gestsdottir på telefon 08-39 91 97.

Laila Tapper arbetar primärt i Övre Sverige 
08-39 91 98
Här avses Gotland, Västmanland, Värmland, Uppsala, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, del av Stockholm

Jennie Lindhé arbetar primärt i Sydöstra Sverige 
08-39 91 96

Här avses Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Östergötland, Södermanland, Jönköping, del av Stockholm

Bengt Borg arbetar primärt i Västra Sverige 
08-39 91 91

Här avses Göteborg/Bohuslän, Skaraborg, Älvsborg, Halland, Jönköping

Veterinär
Constantin Strömbäck 08-39 91 93
(telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10:00-11:30 samt 13:00-14:30.
E-post skickas till veterinar@srf.nu

Om du vill skicka e-post till övriga medarbetare så skriv enligt modellen fornamn.efternamn@srf.nu