Om upphandling

Myndigheten för delaktighet upphandlar färdigdresserade ledarhundar för synskadade på uppdrag av Synskadades Riksförbund.

Upphandlingen av ledarhundar görs av Myndigheten för delaktighet, men det är SRF som beskriver vilka krav som ska ställas på hundarna. SRF avropar hundar på ramavtalet och skriver årliga leveransavtal.

För avtalsperioden 2018-2021 har avtal tecknats med DISA Dogs in Service & Aid ABHundeskolen Veiviseren A/SKustmarkens Hundtjänst AB och Lund Hundetjenester AS som tillsammans ska leverera 34 färdigdresserade ledarhundar per år. En hund har tillkommit genom option och en kompletterande upphandling sker årligen för ytterligare 5 hundar. Alltså totalt 40 hundar per år.

Nästa upphandlingsperiod är 2022-2025. Anbudsförfrågan kommer att öppnas till våren 2020.