Om upphandling

Myndigheten för delaktighet upphandlar färdigdresserade ledarhundar för synskadade på uppdrag av Synskadades Riksförbund.

Upphandlingen av ledarhundar görs av Myndigheten för delaktighet, men det är SRF som beskriver vilka krav som ska ställas på hundarna. SRF avropar hundar på ramavtalet och skriver årliga leveransavtal.

För avtalsperioden 2018-2021 har avtal tecknats med DISA Dogs in Service & Aid ABHundeskolen Veiviseren A/SKustmarkens Hundtjänst AB och Lund Hundetjenester AS som tillsammans ska leverera 34 färdigdresserade ledarhundar per år. En hund har tillkommit genom option och en kompletterande upphandling har genomförts omfattande ytterligare 5 hundar 2018 som vanns av Disa Dogs in Service & Aid AB.

Leverantören levererar ledarhundar enligt avtal, i genomsnitt 6 gånger per år. Hundarna veterinärbesiktigas och godkänns av Synskadades Riksförbunds veterinär. Därefter genomför SRF slutprov på hundarna. Om hunden klarar slutprovet igångsätts en matchningsprocess mellan hundarna och de personer som står på väntelistan. Beslut om tilldelning tas av individstödchefen på Synskadades Riksförbund i samråd med SRFs veterinär och ledarhundskonsulenter som slutprovat hundarna. Efter det beställer och köper SRF hundarna från leverantörerna. Garantitiden på hundarna löper 1 år från leverans av ledarhunden till föraren.