Statistik

Det finns idag (december 2019) 245 ledarhundsekipage i Sverige, alla ledarhundar ägs av staten genom Synskadades Riksförbund. Den vanligaste rasen är Labrador Retriever. Ytterligare 16 ekipage tillkommer från januari 2020.

Under 2018-2021 köper Synskadades Riksförbund in 40 nya ledarhundar från våra leverantörer. Dessa tilldelas förare vid sex tillfällen under året. 

På väntelistan finns i december 53 personer som erhållit dispositionsrätt till ledarhund. Ytterligare cirka 30 personer väntar på beslut gällande ansökan om att få dispositionsrätt.

Statistik omplaceringar 2014-2018
Statistiken visar att om man haft ledarhund tidigare så har 26 procent av förarna fått en ny hund inom 3 månader. Har man inte haft ledarhund tidigare kan det ta upp till 1-2 år innan en tilldelning sker. 

Under åren 2014-2018 gick 178 hundar ut i tjänst hos ledarhundsförare. 28 har under dessa år av olika skäl omplacerats till ny förare. Samtliga utplacerade på nytt med gott resultat.

7 hundar togs ur tjänst på grund av dressyrbrister, varav 4 reklamerades inom garantitiden. 11 hundar togs ur tjänst på grund av medicinska fel, varav 4 reklamerades inom garantitiden. 4 hundar togs ur tjänst av annan orsak.

Tittar vi enbart på år 2018 gick 38 hundar ut i tjänst hos ledarhundsförare. En togs ur tjänst och reklamerades av medicinska skäl inom garantitiden. 3 har omplacerats till ny förare. Samtliga med gott resultat.

Vi kan tacka vår kompetenta personal för att vi haft så fina resultat i verksamheten!

 Vilka hundraser har vi (december 2019)

233 labradorer
10 schäfer
5 blandras golden/labrador
9 storpudel
4 labradoodle

Ledarhundsförare

261 ledarhundsekipage i tjänst från januari 2020. Av dessa är:
148 kvinnor
113 män

Åldersstatistik (december 2019)

74 procent är i arbetsför ålder
38 förare är under 40 år

Statistik ledarhundar åren 2010-2019

2010
40 nya placerade ledarhundar
16 hundar tagna ur tjänst
2 återtagna hundar
42 sökanden i kö
292 ledarhundar i tjänst

2011
39 nya placerade ledarhundar
27 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
53 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2012
39 nya placerade ledarhundar
26 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
38 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2013
38 nya placerade ledarhundar
18 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
52 sökanden i kö
290 ledarhundar i tjänst

2014
35 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
46 sökanden i kö
288 ledarhundar i tjänst

2015
36 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
59 sökanden i kö
272 ledarhundar i tjänst

2016
36 nya placerade ledarhundar
41 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
54 sökanden i kö
271 ledarhundar i tjänst

2017
36 nya placerade hundar
46 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
56 sökanden i kö
262 ledarhundar i tjänst

2018
40 nya placerade hundar
41 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
52 sökanden i kö
259 ledarhundar i tjänst

2019
44 nya tilldelade hundar (16 placerade januari 2020)
3 hundar reklamerade (ny leverans 2020)
44 hundar tagna ur tjänst
0 återtagen hund
53 sökanden i kö
245 ledarhundar i tjänst (261 från januari 2020)