Att tillfälligt ta hand om en ledarhund

Att tänka på när du låter någon tillfälligt tar hand om din ledarhund.

Eftersom ni som ledarhundsförare är beroende av att ledarhunden fungerar väl, finns det en del saker att ta hänsyn till när man låter någon tillfälligt tar hand om ledarhunden. Detta eftersom ledarhunden lätt kan få nya oönskade vanor som kan ställa till problem.

Information som det är viktigt att ge till den som tillfälligt ska ta hand om din ledarhund är bland annat att:

  • Gå med hunden i koppel (ej i sele).
  • Gå utmed vänster vägkant när du går med ledarhunden på landsvägar.
  • Gå rakt över alla gator.
  • Stanna till vid alla trottoarkanter.
  • Stanna vid trappa som går upp på första trappsteget.
  • Stanna innan trappan på trappor som går ner.

Det innebär stora risker för föraren om hunden plötsligt slarvar på sådana ställen.

Personen ska undvik de områden där du brukar gå med din ledarhund. Om det inte kan undvikas ska personen följa precis samma vägar och på samma sätt som du och ledarhunden brukar gå. Ju kortare tid ledarhunden varit i arbete, desto mer betyder detta.

Den som tar hand om din ledarhund får inte ha jaktträning, leka med bollar eller kasta pinnar. Upprepade sådana lekstunder kan dessutom förstöra ledarhundens fokus helt och hållet och göra den stressad.

Man får inte heller ha kamplekar (dragkamp) med ledarhunden. Det kan göra ledarhunden hetsig och bli för dominant.

Personen får inte heller låta ledarhunden leka våldsamt med andra hundar – förväntan på lek leder till att ledarhunden blir okoncentrerad och glömmer sitt arbete när den ser andra hundar.

Tipsa den som tar hand om din ledarhund om de vanor som du gett den. De ska inte ge hunden något utöver den dagliga matransonen. De ska upprätthåll den allmänna vardags lydnaden. All annan dressyr ska göras av dig.

Tänk på att Hälsoboken alltid ska tas med vid eventuellt veterinärbesök. Kontakta SRF:s veterinär vid veterinärmedicinska ärenden.

Checklista till dig som tillfälligt tar hand om en ledarhund, pdf