Brukarråd

Synskadades Riksförbund har ett brukarråd. 2019 äger brukarrådets möten rum den 12 juni och den 14 oktober.

Rådet består av

Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF
Annika Östling, ledamot förbundsstyrelsen, SRF
2 representanter från Sveriges Ledarhundförare SLHF
Anders Mårdell, ledarhundsförare, Skåne
Anne-Maj Mangström, ledarhundsförare, Dalarna
Christer Karlsson, ledarhundsförare, Norrbotten

Vid brukarrådets möten deltar personal från ledarhundsverksamheten.

Rådet en kontaktlänk mellan SRFs förbundsstyrelse, Sveriges Ledarhundsförare SLHFs medlemmar, ledarhundsförare och ledarhundsverksamheten.

SLHF, Föreningen Sveriges Ledarhundsförare arbetar med att sprida information om ledarhunden, hur hunden jobbar och vilken betydelse den har för den synskadade.