Försäkringsfrågor

Som ledarhundsförare har man strikt hundägaransvar. Det innebär att man är ansvarig för alla skador som hunden orsakar. Detta regleras i 19 § i Lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150).

I förbindelsen som man skriver på i samband med att man blir tilldelad en ledarhund framgår att man ska ha en hemförsäkring som täcker eventuella kostnader i samband med skadeståndsanspråk för skador orsakade av ledarhunden. Det är viktigt att kontrollera att hemförsäkringen också innehåller en ansvarsförsäkring annars kan det bli mycket dyrt om olyckan är framme. Det är alltid den med strikt hundägaransvar som är ansvarig oavsett hur en olycka har gått till.

Skulle merkostnader uppstå kan förare som inte tjänar mer än 177 400 kr per år söka bidrag ur Buschks fond för extraordinära omkostnader för ledarhund. 

Läs mer om Buscks fond