Diskriminering

Ledarhundsekipage kan ibland uppleva sig diskriminerade. Oftast handlar det om att man exempelvis inte får komma in på en restaurang.

Livsmedelsverket ger exempelvis restaurangägare rätt att göra undantag från hygienlagstiftningen. Restauranger får alltså släppa in synskadade med ledarhund men det förekommer argument från en del att det kan ge allergiska reaktioner hos andra kunder.

Risken att någon av de 260 personer som har ledarhund i Sverige skulle träffa på en person med allvarlig allergi mot hund är försvinnande liten. En ledarhund är dessutom tränad att ligga still och är inte ett djur som springer runt och sprider allergen på det sättet.

Är en lokal otillgänglig för en person, i det här fallet med ledarhund, så är inte det dock inte automatiskt diskriminering av synskadade. Anmälningar kan dock ge diskrimineringsombudsmannen ökad kunskap om denna form av, vad vi menar är, diskriminering.

Diskrimineringslagen http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

Att göra anmälan http://www.do.se/att-anmala/