Support

När utbildningarna är genomförda sker härefter löpande support och uppföljning.

Vi har ett mål att ge ett telefonsamtal minst 1 gång per år och ett möte med ekipaget fysiskt vartannat år. Ledarhundsförarna kan alltid ringa eller mejla till SRFs kansli, veterinär och konsulenter för att få råd och tips.

Håll igång träningen.

Ledarhunden får mycket utbildning och träning och det är sedan förarens uppgift att upprätthålla och finslipa dressyren. Dressyren är en färskvara.

  1. Träffa andra med ledarhund

    Ledarhundsverksamhetens konsulenter, och även vår veterinär, deltar ofta vid ledarhundsträffar runtom i landet som våra distrikt anordn…

  2. Tillbehör

    SRF bistår kostnadsfritt alla ledarhundsförare med följande tillbehör: