Dags att träffa veterinär?

SRF har en veterinär anställd som per telefon ger förarna stöd och råd i medicinska frågor som avser hunden.

Enligt lagstiftningen är det den som tilldelats en ledarhund som ska se till att ledarhunden får den veterinärvård som behövs. SRF står för kostnaden. Om en extern veterinär i dialog med förare föreslår åtgärd i form av exempelvis operation, måste dock klartecken ha getts i förväg av SRFs veterinär för att SRF ska stå kostnaden.

Som förare är du skyldig att tillse att hunden håller normalt hull och en gång per år rapportera hundens vikt till SRFs veterinär. Du måste informera SRF när hunden är allvarligt sjuk och tillse att hälsojournal är ifylld vid varje veterinärbesök.

SRF ersätter resor till och från veterinär i de fall hunden är:

  • Akut sjuk.
  • Så sjuk att allmänna kommunikationer inte kan användas.
  • Om SRFs veterinär rekommenderat speciell veterinär som finns på annan ort, dit föraren inte kan ta sig med allmänna kommunikationer.
  • SRF ersätter inte resor till och från hundtrimning. SRF ersätter inte kostnader för bad av hund, om det inte är av veterinär rekommenderat medicinskt bad. SRF ersätter inte heller resor till och från bad.
  1. Mottagning i Stockholm

    Vi har en veterinär på plats på SRFs kansli i Enskede.