1. Meny
  2. Synskadades Riksförbund
  3. Sök

Få hjälp att ansöka om ledsagning

Behöver du, eller någon du känner, stöd och vägledning i att ansöka om ledsagning? Vill du veta mer om vilka stödinsatser synskadade har rätt till från samhället? 

Rättighetsprojektet finns till för Synskadades Riksförbunds medlemmar och syftar främst till att stötta den enskilda medlemmen i att ansöka om ledsagning enligt LSS.


Kontakta Dennis Ivarsson, jurist och projektledare för rättighetsprojektet, om du vill ha hjälp med din ansökan eller har övriga frågor om projektet. 

Dennis Ivarsson
Tel: 08-39 91 58
E-post: dennis.ivarsson@srf.nu

 

Fyra av åtta deltagare syns i bild där de sitter djupt koncentrerade under utbildningen till rättighetsstödjare på Almåsa Havshotell. Förutom deltagarna, som är tre unga tjejer och en ung kille, ser man deras datorer och anteckningsblock.

Vill du bli rättighetsstödjare?

Våra rättighetsstödjare utbildas av oss i LSS-juridik och bakomliggande rättsprinciper. De finns till för våra medlemmar under hela ansökningsprocessen, för att öka våra medlemmars chanser att bli beviljade ledsagning enligt LSS.

 

Projektnyheter

Fortbildning för ombudsmän
Idag, den 26 augusti, sker en uppföljning på utbildningen som hölls i LSS-juridik och bakomliggande rättsprinciper för ombudsmännen i januari. Du kan läsa mer om innehållet här.

Allt färre beviljas LSS-ledsagning - högre krav idag än för 10 år sedan


Blinda får inte gratis ledsagning

Oförståelse kring ledsyn leder till felaktiga bedömningar


Rättighetsprojektet har fått svar på sin första ansökan