Två personer springer på en stig i skogen. Den ena bär en väst med texten synskadad och den andra en väst med texten ledsagare.

Ledsagning behövs för att gravt synskadade ska få full delaktighet i samhället

Gratis ledsagning enligt LSS-lagen behövs för att exempelvis behålla hälsan genom att kunna träna som alla andra och för att kunna delta fullt ut i samhällslivet. Med åren har det dock blivit allt svårare att bli beviljad ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen).

Idag tillämpar kommuner och domstolar lagen så snävt att personer som endast har en grav synnedsättning eller helt saknar syn, inte anses ha "betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service", vilket krävs för att bli beviljad ledsagning enligt LSS.

Personer som söker ledsagning enligt LSS med hänvisning till sin synnedsättning, har de senaste åren fått avslag i många avgöranden från landets kammarrätter, därför att de kan gå på toaletten själva eller i övrigt kan klara sin personliga hygien. Enstaka strålande undantag finns dock från kammarrätter, förvaltningsrätter och kommuner.

Det har därmed blivit allt viktigare för enskilda personer som vill ansöka om ledsagning enligt LSS att få kvalificerat juridiskt stöd. Någon som kan framföra juridiska argument för att behovet av ledsagning aldrig var tänkt att prövas på samma sätt som för personer med rörelsehinder eller kognitiva funktionsnedsättningar. Någon som kan hävda att likabehandlingsprincipen ska tillämpas och att det inte står rätt till när ett land som Sverige nekar personer som på grund av synnedsättning inte kan hitta till närmaste toalett, även om de råkar klara av att använda den. Varken hemförsäkringar eller samhället vill bekosta ett sådant rättsligt stöd, därför behövs rättighetsprojektet.

Vad kan vi inom rättighetsprojektet hjälpa till med?

Syftet med rättighetsprojektet är att öka våra medlemmar kunskap om rätten till stödinsatser i form av ledsagning enligt LSS från sin hemkommun. Detta gör vi genom att:

 • Dela med oss av kunskap här på hemsidan, i form av hur man exempelvis skriver en ansökan som ökar chanserna att bli beviljad ledsagning.
 • Utbilda ideella rättighetsstödjare i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen) med inriktning på insatsen ledsagarservice och bakomliggande rättsprinciper. Dessa kommer att vara en resurs att tillgå för våra medlemmar.
 • Med hjälp av våra rättighetsstödjare, erbjuda juridiskt stöd under hela ansökninsprocessen, till medlemmar boende i de distrikt som är aktuella. Under år 2020 är det medlemmar i Älvsborg, Skaraborg, Dalarna och Göteborg som har möjlighet att få hjälp med sin ansökan. Även du som bor utanför försöksdistrikten är välkommen att höra av dig. Dels för att vi ska få en bättre bild av stödbehovet, dels för att kunna svara på frågor om din LSS-ansökan.
 • Finnas tillgängliga för alla medlemmar, både via telefon och mail, för att svara på frågor om ledsagning enligt LSS.

Hör av dig till projektledaren Dennis Ivarsson, som är tingsmeriterad och varit yrkesverksam jurist sedan 2014, om du är intresserad av mer information om hur just du kan få hjälp. Läs mer om honom här, eller kontakta honom direkt.

Dennis Ivarsson
Tel: 08-39 91 58
E-post: dennis.ivarsson@srf.nu

 1. Fyra av åtta deltagare syns i bild där de sitter djupt koncentrerade under utbildningen till rättighetsstödjare på Almåsa Havshotell. Förutom deltagarna, som är tre unga tjejer och en ung kille, ser man deras datorer och anteckningsblock. Rättighetsstödjare

 2. Närbild på person i blå skjorta, vars hand håller i en penna för att fylla i ett papper. Rättighetsprojektets LSS-ansökningar

  Rättighetsprojektet finns till för Synskadades Riksförbunds medlemmar och syftar främst till att stötta den enskilda medlemmen i proces…

 3. Utbildning för ombudsmän

  Sammanfattning av utbildningen i LSS-juridik och bakomliggande rättsprinciper för SRF:s ombudsmän den 9 januari 2020

 4. Projektledarporträtt

  Om projektledaren och tankar kring svårigheterna med att sprida förståelse om varför gravt synskadade behöver ledsagning