Två personer i övre medelåldern går arm i arm på en kullerstensgata. Båda har mörka solglasögon på sig.

Blinda får inte gratis ledsagning

Stora brister i kommunernas LSS-utredningar leder till att synskadade nekas ledsagning de har rätt till. Därigenom följs inte intentionen i LSS-lagstiftningen.

Många personer som är gravt synskadade eller saknar syn skulle kunna få goda levnadsvillkor om de blev beviljade ledsagning. Rätten till ett liv med goda levnadsvillkor fastslås i lagen om stöd och service (LSS-lagen). Trots detta nekas ett stort antal blinda ledsagning enligt LSS i dag.

En orsak är att kommunerna inte utreder tillräckligt grundligt vilka vardagssituationer som kan bli en utmaning för en person med en synnedsättning och de svårigheter som finns förringas i regel.

– Kommunernas bristfälliga utredningar får inte konsekvenser förrän långt i efterhand, vilket är det som skapar utrymme för dem att bortse från sina skyldigheter. Om utredningen och motiveringen av beslutet är bristfällig är det svårt för den som ansöker att överklaga, säger Dennis Ivarsson, jurist och projektledare för Rättighetsprojektet, som driver frågan om blindas och gravt synskadades rätt till ledsagning enligt LSS.

När domstolen inte har något underlag blir det avslag per automatik. Men det här problemet har inte blivit erkänt av myndigheter, menar Dennis Ivarsson, som studerat många domar i fall som rör LSS.

Rättighetsprojektet fokuserar på att hjälpa medlemmarna se till att alla de situationer där synskadan utgör ett hinder kommer med i ansökan. Med tydliga exempel och källhänvisningar, som visar hur noga kommunerna måste motivera sina beslut, kommer kommunhandläggarna inte längre kunna kringgå sina skyldigheter.

– Kommunen måste då ta ställning även till det de normalt sett inte frågar om. De kan inte välja att se förbi något som finns med i en juridisk framställan. Det är där vi kan se till att få en förändring i hur kommunerna fattar sina beslut, och därmed också öka chanserna att fler blir beviljade ledsagning enligt LSS, säger Dennis Ivarsson. 

 

 

För dig som är intresserad av att läsa mer om frågor som rör LSS-ledsagning, finns projektbloggen, författad av Dennis Ivarsson. Ta exempelvis del av följande blogginlägg, som alla berör LSS:

Ingen ”ledsyn” i svenska kammarrätter

Tillräckligt tydligt besked till Kävlinge kommun avseende LSS personkrets 3 för blinda från HFD?

Ändring av LSS- och SoL-beslut måste motiveras, även varför de tidsbegränsas