Fyra av åtta deltagare syns i bild där de sitter djupt koncentrerade under utbildningen till rättighetsstödjare på Almåsa Havshotell. Förutom deltagarna, som är tre unga tjejer och en ung kille, ser man deras datorer och anteckningsblock.

Fler rättighetsstödjare redo att hantera kommunerna

Ännu en utbildningsomgång är avslutad och under söndagen den 24 november lämnade åtta nya rättighetsstödjare Almåsa för att påbörja sitt arbete som Rättighetsstödjare på egen hand. Flera av deltagarna är studenter på juristprogrammet och hoppas nu kunna bidra i arbetet med att försöka påverka kommunerna att bevilja fler av våra medlemmar ledsagning enligt LSS.

 - Rättighetsprojektet behövs för att synskadade personer ska få den hjälp av samhället som de har rätt till enligt lag. Det är inte meningen att bara de som orkar bråka med kommunen ska få sin rätt, sa Olivia Sjöwall, som är en av de juriststudenter som anmält sig till att arbeta ideellt som rättighetsstödjare.

Under helgen fick deltagarna mycket tid att sätta sig in i de stora svårigheter som blinda och gravt synskadade möter i sin vardag.

- Att själv kunna prata om dessa svårigheter och ställa detaljerade frågor, är avgörande i kontakten mellan våra rättighetsstödjare och de SRF-medlemmar som vill ha vårt stöd. Det sa Dennis Ivarsson, jurist och projektledare för Rättighetsprojektet, som också höll i helgutbildningen.

Lördagseftermiddagen ägnades åt information från ombudsmännen om olika sorters behov och förutsättningar hos SRF-medlemmar, utifrån faktorer såsom ålder och habiliteringsnivå, vilket följdes upp med intervjuträning i par. Förhoppningarna om att kunna få till en förändring var stor bland deltagarna.

- Det rättighetsskydd som finns i LSS-lagen håller sakta men säkert på att tunnas ut och jag hoppas att detta projekt kan hjälpa till att återställa tillämpningen av LSS till vad det en gång varit, sa Lisa Westermark, som också deltog under utbildningen.

Nu återstår bara att fler anmälningar ska trilla in från medlemmar som vill ha hjälp med sina ansökningar. Rättighetsstödjarna är redo.

_____________________________________________________________________

Just nu kan du som är medlem i Älvsborg, Skaraborg, Göteborg och Dalarna kontakta din respektive ombudsman om du är intresserad av hjälp från projektets rättighetsstödjare. Projektet kommer att utökas geografiskt, så håll dig uppdaterad om vad som händer där just du bor genom att ta del av information löpande här på hemsidan. Kontaktuppgifter till alla distriktsombudsmän finns här.

För övriga frågor om projektet kontakta Dennis Ivarsson på tfn: 070-977 98 08 eller mail: dennis.ivarsson@srf.nu.