Klubba som används i domstol ligger ner på ett bord.

Oförståelse kring ledsyn leder till felaktiga bedömningar

Efter att ha gått igenom 18 kammarrättsdomar konstaterar Dennis Ivarsson, jurist och projektledare för Rättighetsprojektet, att begreppet ”ledsyn” har använts på ett direkt missvisande sätt i svenska kammarrätter på senare år. Avgörandena visar tydligt på den oförståelse som finns i kammarrätterna, när konsekvenserna för personer som saknar ledsyn ska bedömas.

För att undvika felaktiga bedömningar, bör en person med stor erfarenhet av olika synnedsättningar delta i utredningsarbetet. Det är slutsatsen i det blogginlägg Dennis Ivarsson skrivit, där han kommenterar de olika kammarrättsdomarna rörande bland annat LSS, färdtjänst och handikappersättning.

Blogginlägget i sin helhet går att ta del av här