Rättighetsprojektet logotype

Rättighetsprojektet får allt större spridning

Den 12 februari var Dennis Ivarsson, projektledare för Rättighetsprojektet, inbjuden till yrkesträff med kuratorerna och psykologerna på Stockholms syncentral för att berätta om verksamheten i Rättighetsprojektet.

Eftersom många brukare på syncentralen är i behov av ledsagning, var de särskilt intresserade av den mall för ansökan som tagits fram inom projektet, med argument för att blinda ska anses tillhöra LSS-lagens personkrets 3. Föredraget bestod av en kort genomgång av samma material som projektets rättighetsstödjare och även SRF:s ombudsmän har utbildats i.

– Jag fick många frågor och det finns ett stort intresse, särskilt om hur ansökan kan påverkas av detaljrika formuleringar och vikten av fler detaljerade intyg, sa Dennis Ivarsson.

I dagsläget har syncentralen inte möjlighet att skriva LSS-ansökningar. Däremot upplevdes materialet som en bra grund för att informera exempelvis föräldrar till barn med synnedsättning, bland annat om framgången i Kävlinge kommun där Milla Cerne beviljades LSS-ledsagning 2019.

– Fallet i Kävlinge visar att det är möjligt att få rätt till ledsagning om man bara är tillräckligt ihärdig med att ta upp alla de praktiska situationer i vardagen där man inte klarar sig. Utredaren frågar inte hur man klarar sig praktiskt i och utanför hemmet, utan här gäller det som synskadad att vara medveten om hur mycket det är upp till en själv att ta upp dessa situationer.

Intresset för uppföljning var stort och efter genomgången konstaterades att en heldagsutbildning skulle vara varmt välkommen. Den första kommunhandläggaren har också hört av sig, som ett resultat av projektet. Handläggaren sitter i Hallsberg och hörde av sig till Rättighetsprojektet i slutet av januari eftersom ett par personer i kommunen nu ansökt om LSS-ledsagning. Handläggaren hade varit inne på Rättighetsprojektets sida och bland annat sett att en tjej i slutet av tonåren hade beviljats LSS-ledsagning i Kävlinge kommun år 2019. Handläggaren bad om att få fler domar per e-post och uttryckte glädje över att få återkomma med ytterligare frågor längre fram om det skulle behövas­.

– Jag ser stora fördelar med att bli kontaktad utifrån av personer med liknande initiativ, som vill ha information om hur juridiken bör tillämpas för LSS-lagens personkrets 3. Även syncentralen i Uppsala har hört av sig så sent som idag. Det visar att det börjar röra sig ordentligt i projektet nu, avslutade Dennis Ivarsson.