Rättighetsprojektets logotype, med en blå vågskål bredvid texten Rättighetsprojektet

Rättighetsprojektet har fått svar på sin första ansökan

Flera medlemmar har under de senaste månaderna fått hjälp genom Rättighetsprojektet med att formulera sin ansökan till kommunen om ledsagning enligt LSS. Vid årsskiftet skickades den första ansökan in, som utarbetats med hjälp av en av projektets volontärer. Trots att ansökan fick avslag i Falköpings kommun är Dennis Ivarsson, jurist och projektledare för Rättighetsprojektet, positiv.

– Utredningen från kommunen är den längsta och mest ingående jag har läst i fråga om LSS-ledsagning. Bedriften att få en utredare att motivera sina beslut mer utförligt är en milstolpe, eftersom det innebär att det blir mycket lättare för den som ansöker att bemöta och peka på felaktiga ställningstaganden i förvaltningsrätten.

Utredaren har i sitt beslut även redovisat två kammarrättsavgöranden, vilket är ovanligt. Förvaltningsrätten har därmed ett bra underlag att grunda sin egen bedömning på framöver, om Falköpings kommun inte väljer att ändra sitt beslut.

– Ett avslag var inte helt oväntat, men däremot är vi positivt överraskade av att se att vårt sätt att utforma ansökan gjort att kommunen blivit tvungen att ta ställning till situationer de normalt sett inte frågar om. Det är ett stort framsteg, säger Dennis Ivarsson, som nu skickat en överklagan till Falköpings kommun.

Nu väntar ytterligare 3 ansökningar på en bedömning hos kommunen och ytterligare 10 håller på att sammanställas.

– Vi har just nu kö, där 12 medlemmar väntar på att få hjälp av oss med sin ansökan. Våra volontärer kommer att ha fullt upp det här året, avslutar Dennis Ivarsson.