Trivselträff lyckat koncept för att nå medlemmar

Den 4 mars anordnade SRF Göteborg en trivselträff där Rättighetsprojektet deltog för att hålla en föreläsning om LSS ledsagning och hur man kan få stöd genom projektet.  15 medlemmar närvarade under kvällen, som ledde till många bra diskussioner. 11 nya personer lämnade efter kvällen in en intresseanmälan för att få hjälp av projektet med sin ansökan om ledsagning enligt LSS. Vi hoppas det kan bli fler tillfällen framöver och rekommenderar våra andra distrikt att höra av sig till Dennis Ivarsson om ni också är intresserade av att anordna en informationsträff. Han nås på telefonnummer 08-39 91 58 eller e-post dennis.ivarsson@srf.nu.