Utbildning för ombudsmännen som hålls i SRF-salen i Enskede. Dennis Ivarsson och Rakel Gunnemark sitter längst fram vid en kateder och håller föreläsning. I förgrunden syns ryggarna och ansiktena på några av de ombudsmän som deltog under utbildningen

Projektledarporträtt

Om projektledaren och tankar kring svårigheterna med att sprida förståelse om varför gravt synskadade behöver ledsagning

Dennis Ivarsson är 29 år och har varit yrkesverksam som bland annat biträdande jurist på advokatbyrå sedan 2014 och fullgjord tingsmeritering 2015-2016.

Dennis har levt med en grav synnedsättning sedan födseln som medför att han endast ser ca 3%. Eftersom han gillar att utöva idrott har han bland annat sprungit Lidingöloppet och kört Vasaloppet, själv. Det fungerar - säger han - därför att det alltid finns någon annan deltagare att ta rygg på ca en meter framför. Vid enstaka tillfällen då det inte har funnits någon framför, har Dennis landat i terrängen och slagit sig ganska allvarligt.

Dennis menar att idrottsprestationerna står i stor kontrast till å andra sidan den osjälvständighet i vardagen som blir följden av hans grava synnedsättning. Nämligen det stora behov av hjälp som ingen "seende" person kan vara medveten om, eller som det i vart fall kan ta lång tid att ta till sig och acceptera, logiskt. Trots att Dennis förmår springa Lidingöloppept på 2,38, kan han exempelvis inte ta sallad själv på restaurang, hitta till närmaste toalett eller hitta någon ledig plats på bussen utan att riskera att sätta sig i knäet på någon intet ont anande medresenär. Därför behöver personer med grav synnedsättning ledsagning.

Dennis menar att det som inte syns är ett problem. Allmänheten ser personer med vita käppar eller ledarhundar som går sin hårt intränade runda på stan eller i ute naturen. Vad som inte syns är att endast väldigt få med grav synnedsättning/blinda beviljas ledsagning enligt LSS av sin hemkommun, det vill säga kostnadsfri ledsagning, så att de kan göra annat än att leva på rutin. Rättigheter från samhället är inte längre självklara och juridiskt tekniska frågor om bevisvärdering har blivit helt avgörane. Därför behövs rättighetsprojektet.

Kontaktuppgifter

 

Tel: 08-39 91 58

E-post: dennis.ivarsson@srf.nu