Fyra av åtta deltagare syns i bild där de sitter djupt koncentrerade under utbildningen till rättighetsstödjare på Almåsa Havshotell. Förutom deltagarna, som är tre unga tjejer och en ung kille, ser man deras datorer och anteckningsblock.

Rättighetsstödjare

Som rättighetsstödjare stöttar du personer med grav synnedsättning i att ansöka om ledsagning enligt LSS-lagen i sina hemkommuner.

Vem vi söke 

Du som söker bör ha en bakgrund inom och/eller stort intresse av socialrättsliga frågor. Kanske är du en pensionerad eller blivande socionom eller jurist med intresse av att utvidga din kunskap inom insatser för personer med funktionsnedsättning. Innan uppdraget påbörjas får du en gedigen utbildning, där vi lär dig vad du behöver veta för att kunna ge detta stöd. Utbildningen fokuserar på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen). Utbildningen anordnas ett par gånger per år på Almåsa Havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm. Resa, kost och logi är givetvis kostnadsfri för de som deltar.

När och var ska uppdraget genomföras

Engagemanget rör högst cirka 4 timmar per vecka. Du kan utföra uppdraget såväl via fysiska träffar som via mail och telefon.

Minimiåtagande

Du bör finnas tillgänglig åtminstone sex månader framåt i tiden.

Intresseanmälan är stängd