En man blir ledsagad av en kvinna i gatumiljö.

Rättighetsstödjare

Stötta personer med grav synnedsättning i att ansöka om ledsagning enligt LSS-lagen i sina hemkommuner

  1. Infomöte 11 april 2019 i Göteborg

    Den 11 april 2019 anordnar rättighetsprojektet infomöte i Göteborg för de blivande rättighetsstödjare som hittills har anmält intresse …

  2. Utbildning för rättighetsstödjare

    I projektet kommer ideella rättighetsstödjare och distriktsombudsmän att utbildas i lagen om stöd och service till vissa funktionshindr…