Logotyp Rättighetsprojektet

IVO-kritik mot långsam och icke rättssäker handläggning av ansökan om LSS-ledsagning i Vadstena

I beslutet understryker IVO betydelsen av att kommunerna måste sköta sin upplysningsskyldighet och utredningsskyldighet, för att uppfylla förvaltningslagens krav på rättssäker handläggning

Inlägget innehåller en länk till beslutet och en kort sammanfattning- jämte utdrag ur beslutet.

Den 14 januari 2020 meddelade IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslut med kritik mot Vadstena kommun för långsam och icke rättssäker handläggning av en ansökan om LSS-ledsagning.

Ladda ner beslutet här (PDF): Beslut från IVO Dnr 8.5-32765/2019-3 (PDF),

I sitt beslut redogör IVO för några av de mest grundläggande kriterierna för att en handläggning, i detta fall av en ansökan om LSS-ledsagning, ska uppfylla förvaltningslagens krav på rättssäkerhet.
Några av de viktigaste kriterierna är att handläggningen inte fördröjs i onödan, att kommuner måste upplysa sökande om deras rättigheter och att kommuner är skyldiga att på egen hand inhämta utredning när det är tydligt att befintliga läkarintyg är otillräckliga, se följande utdrag:

”Det framgår också av nämndens yttrande att läkarutlåtanden som efterfrågats och lämnats in har varit otillräckliga. I denna del har nämnden en skyldighet enligt 8 § FL att hjälpa den enskilde genom att själv inhämta nödvändiga upplysningar från andra myndigheter. Även en sådan kontakt förväntas ske skyndsamt för att handläggningen ska kunna fortgå utan oskäligt dröjsmål. IVO uppfattar att handläggningen, under långa tider varit passiv.”

 

 

Text: Dennis Ivarsson