En illustration där en man med skägg drömmer om en båtfärd i ett sommarlandskap med fika  och levande musik.

Hörlursvernissage med vinnarna av Skissa loss

Tisdagen den 8 juni klockan 18:00-19:15 kan du ta del av en digital vernissage av konstverken som vann årets kulturutmaning Skissa loss. De tre vinnarbidragen har sedan de tillkännagavs tonsatts av varsin tonsättare i samarbete med Audiorama. Nu presenteras verken i en digital vernissage där alla kan delta, oavsett var i landet vi bor.

Lyssna på sändningen i efterhand

I januari 2021 presenterade vi tre glada vinnare av kulturutmaningen, där våra medlemmar uppmanades att tolka begreppet frihet genom att beskriva ett imaginärt konstverk – en idé om ett konstverk som man föreställer sig för sitt inre. Precis som vid en syntolkning, skulle denna idé beskrivas med ord, vilket blev tävlingsbidraget.

– Syftet med utmaningen var att påvisa att konst inte behöver ha sin utgångspunkt i det visuella. Här blir den inre bilden utgångspunkten i stället för det fysiska verket, sa projektledaren för kulturprojektet Kim Vestin då.

Vernissagen sker digitalt via Teams, och sänds via Radio SRF som livestream - både via SRF:s hemsida och via Facebook. Alla som lyssnar kommer att kunna kommentera i tråden under sändningen på SRF:s Facebooksida eller ställa frågor till våra medverkande om allt som rör konst och ljudkonst.

Under kvällen kommer tonsättarna att presentera sina respektive verk och reflektera kring processen, under ledning av moderator Anna Bergholtz, som är journalist och författare. För henne är konst att alla, oavsett vem en är, ska kunna ge uttryck för sina känslor, tankar och budskap på olika sätt.

Vinnarnas bidrag kommer även att läsas upp i sin grundform och övriga medverkande kommer att dela med sig av sina reflektioner, utifrån sina respektive expertområden. Lär känna dem lite mer redan nu, genom att ta del av deras tankar om vad konst är här:

Vinnarna

Eva Klang är etnolog/kulturhistoriker med mångårig erfarenhet av museipedagogik på bland annat Kulturen i Lund och Dunkers kulturhus i Helsingborg. Numera driver hon den enskilda firman Kulturblick, där hon skriver och föreläser.
”Konst aktiverar det inre ögat som kan se hur långt som helst i tid och rum - och in i både mig själv och andra.”

Astrid Scott går i skolan. På sin fritid dansar hon bland annat, spelar piano, datorspel och målar.
”För mig är konst ett sätt att uttrycka sina känslor och tankar. Kreativitet i form av exempelvis bilder, dans eller skulpturer.”

Cecilia Ramstedt experimenterar just nu fram flera modeller av doftande smycken i textil. Hon börjar också snart en ny utbildning för att fylla på sin yrkeskompetens som terapeut.
För mej omfattar begreppet ”konst” dom flesta sätt som människor kan uttrycka sina tankar och känslor på för att förmedla dom till andra. Det är det mest intressanta och det roligaste vi kan hålla på med för att utveckla oss själva och samhället. Det är som syre. Det går inte att andas och leva utan det.”

Tonsättarna

Erik Peters arbetar med ljud och musik, dels i olika konstprojekt, men också när han undervisar i komposition på Kungliga Musikhögskolan och Gotlands Tonsättarskola.
”Konst är en kunskapsform och ett förhållningssätt, reflektion, resonans, samarbete, process…”

Thommy Wahlström skriver och spelar musik och formulerar sin konst i ljud och musik.
Konst betyder för mig resultatet av en verksamhet som bland annat sysslar med inspiration och kunskap som vandrar mellan det vi vet något om och det vi inte vet något om. Den ger mig därför ett ändlöst bryderi, ett fantastiskt bryderi.”

Hanna Hartman arbetar som ljudkonstnär, tonsättare och performer.
Konst kan vidga världen.”

Jurymedlemmarna

Anita Wernström-Pitcher är intendent på Moderna Museet i Stockholm. Under pandemin har hon och hennes kollegor bland annat spelat in filmer för skolan för att fortsätta nå ut och berätta om konst och skapande.
”Jag är konstnär och har nog alltid vetat att jag vill arbeta med konst. Det är ett sätt att leva, att känna in, jag tycker att det är viktigt att alla ska få tadel av konst och kultur. Alla behöver inte bli konstnärer men alla behöver konsten.”

Magnus Bunnskog, arbetar förutom med Audiorama och Nutida Musik, med en del kompositionsprojekt som just nu tar form – ett musikdramatiskt verk i kammarformat, och en ny skiva som kommer ut till hösten.
”Konsten är livsviktig för oss alla. Den definierar oss som människor, och skänker mening. Även när den inte är skapad för att vara meningsbärande!”

Susanna Geczi är medlem i SKKF (Synskadade konstnärer och konsthantverkares förening) och undervisar i bild och media inom gymnasiesärskolan , samtidigt som hon läser speciallärarprogrammet på högskolan. När det finns möjlighet unnar hon sig tid till eget skapande - att skulptera i lera.
Konst och skapande (i både stort och smått) är ett språk för kommunikation. Kommunikationen kan ha ett både extrovert, introvert, privat eller offentligt syfte. Banksys (preudonym för en engelsk graffiti-konstnär, politisk aktivist, filmregissör och målare) vassa och samhällsaktuella kommentarer är tex ett kraftfullt sätt att använda konströsten för att nå ut och upplysa många. Samtidigt finns ett stort värde i konstutövandets/skapandets terapeutiska dimension. I skaparflowet kan man parallellt med skapandet av den konstnärliga gestaltningen samtidigt blir bättre bekant med självet och de egna känslorna. Ibland används skapande just för att processa egna upplevelser.

Även Per Hasselberg från Konstfrämjandet deltar. Han beskriver det han gör som att han brukar tänka ut samarbeten tillsammans med sina medmänniskor.
Konst är ett möjlighetsfönster att tänka om samhället med.”

Vi inleder kvällen med en gemensam skål – så se till att ha något gott i glaset så ser vi fram emot en festlig stund där vi hyllar våra vinnare och konsten!