Ung kvinna sitter vid ett fönster med hörlurar i öronen, kopplade till sin telefon.

Starta egen bokcirkel på distans

Det finns många sätt att hålla igång sitt intresse för kultur även på distans. Livet hemma gör oss kreativa och i brist på gemensamma sociala sammankomster tipsar vi nu om hur du kan starta en bokcirkel på distans, för att tillsammans med andra fördjupa dig inom författarskap och språk.

Livet hemma är inte bara begränsande, utan gör också att vi hittar nya sätt att genomföra saker på. En bokcirkel kan man hålla på distans och därför tipsar vi nu om två olika telefontjänster där man gratis kan samla upp till fem personer för att samtala i grupp. 

Så hur gör man? Ring upp de personer du vill prata med och bestäm när ni ska koppla upp er. Ni bestämmer också en gemensam kod. När det sedan är dags för telefonmötet slår ni telefonnumret och därefter er gemensamma kod. Sedan är det bara att börja prata.

Det finns två olika gratistjänster och här är telefonnumren:

Alternativ 1
Telefonnummer: 08-55 77 55. Efter det automatiska välkomstmeddelandet slår ni in en fyrsiffrig kod.

Alternativ 2
Telefonnummer: 08-5000 5000. Efter det automatiska välkomstmeddelandet slår ni in en sexsiffrig kod.

Tips och idéer för hur man genomför en bokcirkel

1. Bestäm bok
Börja med att bestämma en bok ni vill läsa tillsammans. Oavsett om ni vill läsa en klassiker eller något nyutgivet kan det vara bra att läsa en bok som ingen har läst tidigare.

2. Bestäm tid och datum
Kom överens om tidpunkt och datum då ni ska genomföra cirkelträffarna. Bestäm även hur många kapitel varje deltagare ska läsa eller lyssna på inför varje boksamtal. Tänk på att ge alla god tid att hinna ta till sig av boken.

 3. Utse en samtalsledare i förväg
Det kan vara skönt att ha någon som är lite extra förberedd, som har tänkt till lite extra och kan komma med frågor som leder samtalet framåt. Om ni vill kan ni variera ledare från gång till gång.

4. Hur börjar man?
Om boksamtalen sker över telefon är det viktigt att inleda med en presentationsrunda så att alla vet vilka som är närvarande. Ett bra sätt att starta samtalet är att göra en kort inledande runda, där alla får säga bara ett par meningar om boken. På så sätt får alla komma till tals direkt.

5. Fokus på läsupplevelsen
Tänk på att det är din läsupplevelse som står i centrum! Reflektera över upplevelsen boken gav dig snarare än att värdera den med begrepp som bra och dåligt. Hur skulle du beskriva berättelsen? Vilka känslor gav den dig?

6. Respektera allas olika läsningar
Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel utan bara olika läsningar. Under samtalet är det viktigt att respektera att alla tolkar texten på olika sätt och att allas åsikter är lika mycket värda. Om ni tycker olika – se det som något positivt, som ger en mer varierad diskussion. Var lyhörd inför andras åsikter så kanske du själv upptäcker något nytt?

Frågor ni kan reflektera över under gruppsamtalet

  • Vad vet ni om författaren? Påverkar det er läsning av boken? Hur/varför? Är det viktigt att veta något om författaren innan ni börjar läsa? 
  • Hur är berättelsen uppbyggd? Finns det en eller flera berättarröster?
  • Försök sammanfatta vad boken handlar om med egna ord och jämför era upplevelser i gruppen. Tycker ni likadant?
  • I vilken miljö utspelar sig boken? Hur påverkar det berättelsen?
  • Hur uppfattar ni karaktärerna i berättelsen? Vad tror ni det är som får er att känna så?
  • Vad tycker ni om språket i boken? Hur skulle ni beskriva det? Hur fungerar språket för det författaren vill berätta?
  • Fanns det något ni tyckte särskilt mycket om eller reagerade starkt på i boken? Vad var det i så fall? Varför fick det er att känna så?
  • Vad tror ni författaren förmedla och hur kommer det fram?

Avslutning:
Gör en likadan runda laget runt som ni gjorde i början av samtalet. Hur känner ni infor boken nu? Har något av vad de andra sagt fått er att se berättelsen på ett annorlunda sätt än tidigare?

Om ni har flera samtal kring samma bok kan det vara roligt att reflektera över hur uppfattningen av boken förändras ju mer ni läser av den. Under det sista boksamtalet kan ni reflektera över om boken har förmedlat några nya insikter?  Får boken dig att tänka på något annat ni läst, antingen i samma genre eller något helt annat? Skulle ni rekommendera boken till någon annan? Varför/varför inte? 

Lycka till!