Händer vilar mot ett papper med text i punktskrift
Kursmaterialet finns att beställa i olika läsmedier, bland annat punktskrift.

Nu finns kursmaterial för poesicirkel

Under hösten har kulturprojektet fokuserat mycket på att ställa om verksamheten till att fungera på distans. En av kurserna som utarbetats är en poesicirkel, där syftet är att tillsammans med andra utforska poetiskt skrivande. Kursmaterialet är nu tillgängligt för beställning för den som vill starta en egen kurs i sin förening!

I kursmaterialet finns allt du behöver för att genomföra en kurs med enklare skrivövningar, seminarier baserade på utvalda stycken ur poeten Mats Söderlunds "Skriva poesi: Om diktandets hantverk" och författaren och skrivpedagogen Sara Shamloos ”Att läsa texter”. Utvalda delar av dessa texter är tänkta att användas som underlag för att diskutera poesins stilar, få verktyg i diktanalys samt hur man ger och tar emot kritik.

Kursen är uppdelad i fem olika delar som utgörs av en introduktion, tre tematiska seminarier som bland annat handlar om rytm, bilder och metaforer, politisk poesi samt ett avslutande seminarium. Inför varje tillfälle får deltagarna läsa ett utvalt textutdrag som anknyter till seminariets tema, samt presentera en kortare dikt. Under seminariet kan sedan texten diskuteras och deltagarna ge respons på varandras dikter.

Deltagarna kan välja om kursen ska utföras på distans eller genom fysiska träffar. Om beslut tas att genomföra kursen på distans tillhandahålls ett telefonkonferensnummer dit alla deltagare ringer vid valda datum och tidpunkter.

Viktigt att tänka på
Inför kursstart är det viktigt att gruppen har beställt allt material, har utsett en cirkelledare samt tagit ett beslut om datum och tider för när kursen ska äga rum. Cirkelledarens ansvar är framförallt att ta närvaro samt fördela ordet under seminariet. Det går även bra att utse olika cirkelledare som ansvarar för olika seminarier.

För att beställa kursmaterialet mailar du till folkbildning@srf.nu. Vid beställningen behöver du uppge samtliga deltagares namn, adress, för avisering vid punktskrift till Postnord uppge även e-postadress eller SMS-nummer, titel/titlar det gäller samt läsmedia/läsmedier som önskas (för den som vill ha två olika läsmedia).

Titlarna du ska be om är:
Skapa loss – poesicirkel
Mats Söderlunds ”Skriva poesi: Om diktandets hantverk”
Sara Shamloos ”Att läsa texter”.

Tveka inte att höra av dig till kulturprojektets projektledare Kim Vestin ifall du har några frågor om hur du kommer igång! Du når Kim på kim.vestin@srf.nu eller genom att ringa 08-399255. Det går också fint att kontakta ABF där du bor för att få mer information om hur man genomför en studiecirkel.

Lycka till med kursen!