Adam Wallenberg, som kommer att leda konstsamtalet, står i solljus framför ett större konstverk, som syns diffust i bakgrunden. Adam syns i halvfigur och han har en stickad grå tröja på sig.

Konst- och filosofipedagogen leder konstsamtal

Adam Wallenberg är konst- och filosofipedagog på Moderna Muséet. Imorgon kväll leder han ett samtal om konst som vi direktsänder i Radio SRF kl. 19.15-20.45. Vi intervjuade honom för att be honom berätta mer om samtalet och hur han skulle beskriva ett konstverk för någon som inte ser.

Varför håller du i ett konstsamtal?
Jag håller i konstsamtalet för att jag vill inspirera till tankar om vad konst kan vara, så att de som lyssnar får idéer för att skapa konst eller tänka om konst. Det är ju svårt att säga exakt vad konst är, därför passar det bra att filosofera om! Jag brukar tänka att det intressanta snarare är vad konsten gör med oss, kulturen eller samhället i stort. Och att lyfta olika vägar in i skapandet, till exempel att prata om olika material eller processer, som ju kan se så otroligt olika ut från konstnär till konstnär! Det finns ett citat av Joseph Beuys ”everyone is an artist” som jag tycker om. Som jag ser det är det viktiga också att uppmuntra till människors kreativitet och ett kritiskt tänkande på ett demokratiskt sätt snarare än att konst måste vara på ett speciellt sätt. Jag ser framemot att få provtänka tillsammans med denna spännande panel!

Samtalet är ju en del av vår kulturutmaning och temat för den är frihet. Kan du ge ett exempel på ett konstverk som symboliserar frihet för dig?
Jag brukar visa ett konstverk av Yves Klein som heter Blå svamprelief RE 17 när jag träffar grupper som ska filosofera på temat ”frihet och ansvar” utifrån konsten i Moderna Museets samling. Då brukar jag be gruppen beskriva upplevelsen att vara fri, för att sedan fråga vad är då frihet egentligen? Är det frihet att kunna göra något, eller från något? Är man verkligen fri när man kan göra vad man vill? Och vad är fri vilja? Ibland brukar grupper jag träffar förresten säga att man snarare blir mer fri om man tar ansvar, men inte bara för sig själv. 

Hur skulle du beskriva det konstverket för någon som inte ser?
Det ser ut som en stor, mörkblå tavla. Konstverket är lite speciellt eftersom det sticker ut både natursvamp och småsten från pannån (det brukar kallas för ”relief”). Bakgrunden och allt som sticker ut, ja hela konstverket är täckt av det blåa, i en nyans som numera faktiskt kallas för ”Klein-blå” (en mystisk och mörkblå nyans). Det blåa symboliserar kanske något oändligt? Jag tänker på himlen, rymden och haven som ibland kan kännas oändliga. För Yves, som var intresserad av andlighet i konsten, var det blå också tomheten och något omätbart, kanske en upplevelse av frihet.

Du jobbar mycket med frågor i din verksamhet. Hur kan en fråga leda till ett konstverk?
Jag har ända sedan 2013 varit inspirerad av Sokratisk dialog och p4c (philosophy for children) som handlar om att skapa filosofisk dialog. På museet blir konsten en levande dialogpartner i gruppens utforskande och jag skriver just nu på en bok om alla spännande samtal jag haft sedan vi började med detta på museet 2015. När vi ställer en fråga till ett konstverk kanske det kan svara om vi lyssnar? Eller så kan det ge oss en fråga? Vi kan också utifrån ett tema som t ex frihet skapa en egen fråga som vi försöker svara på med en målning, ett collage, eller kanske en skulptur. När vi filosoferar med konsten brukar jag tänka att man också kan skapa ett konstverk i dialog med en fråga utan att det måste leda till ett tydligt svar, det kanske snarare kan öppna upp för nya frågor och perspektiv. För mig förenas nog konsten och filosofin genom förundran, alltså värdet i att möta det okända eller livets mysterium, att vilja förstå utan att komma fram till något tydligt, mätbart, slutgiltigt svar. Frågor brukar också vara ankaret i samtalet och jag tycker filosofin då verkligen hjälper att fördjupa frågan så man kan ”borra” sig in djupare, samtidigt som den öppnar upp konsten tillbaka i en växelverkan.

Mer information om konstsamtalet:
Konstsamtalet livesänds via Radio SRF onsdagen den 18 november kl. 19.15-20.45. Välkommen att delta med dina perspektiv på konst genom att antingen skicka dina tankar eller frågor i förväg till kim.vestin@srf.nu eller skriva till oss på Facebook, via evenemanget vi lagt upp där, alternativt under vårt inlägg om konstsamtalet.

Läs mer om kulturutmaningen Skissa Loss här!

Logotypen Skissa Loss - Vit text på orange bakgrund, som påminner om en vepa eller ett drag av en målarpensel. Fantasin avgöra vad man ser!

Den här gången vänder sig tävlingen till dig som är intresserad av konst och är nyfiken på att tänja på gränserna för vad konst egentligen är.