Magnus Brunnskog är porträtterad där han står neutral framför en svart bakgrund. Han har en vit, tunn, rundhalsad skjorta, där översta knapparna är uppknäppta.

Så blir idéskisserna ljudkonstverk

Nu är kulturutmaningen Skissa loss avslutad och vi tackar alla som deltagit. Är du nyfiken på vad som kommer hända med bidragen? Här berättar Magnus Brunnskog om Audiorama och hur de idéskisser som skickats in kan bli ljudkonst.

Intervju med Magnus Brunnskog

Temat för kulturutmaningen är frihet. Kan du ge ett exempel på ett konstverk som symboliserar frihet för dig?
Mellan april och juni (2020) presenterades COH:s verk ”Cure for humanity” i Ljudbänken på Sergels torg i Stockholm, under en tid då pandemins första våg fortfarande svepte fram över världen. ”Cure for humanity” är ett körverk för artificiella röster som sjunger på ett gemensamt icke-språk, i ett försök att överbrygga konfliktytor som kan begränsas av språk, meningsskiljaktigheter – och istället pekar på det gemensamma i något djupt mänskligt: rösten. Som av en händelse kunde vi därefter låta verket höras i Lombardiet i Italien på två skilda platser – till allas glädje. Trots de mycket speciella omständigheterna som råder detta året så lyckades vi genomföra projektet, under en tid då många behöver kunna hämta styrka i konsten – och har kunnat göra detta här. 

Hur skulle du beskriva det konstverket för någon som inte ser?
Ljudbänken är en specialbyggd bänk för Audiorama som två personer kan sitta på, vända åt varsitt håll. I ryggarna har bänken sammanlagt fyra högtalare som riktats både framåt och bakåt, för att skapa en spridning av, och flera olika lyssningspunkter för, ljudet. Man sitter ned, och lyssnar på de artificiella körsångarna vars ändlösa sång ibland avbryts av korta, musikaliska inpass som klingar ut innan rösterna fortsätter. Det finns ingen början eller slut. Verket fortsätter i all oändlighet, med sin sång för helandet av mänskligheten. 

Vad är egentligen ett imaginärt konstverk, eller som vi säger - ett konstverk man ser för sitt inre?
Det omöjliga, det drömda. Det som inte begränsas av omständigheter, utan får ta plats och göra anspråk.

Vad är Audiorama?
Audiorama initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst, hörspel och elektroakustisk musik. Vi beställer, producerar och presenterar nya verk av tonsättare, ljudkonstnärer och dramatiker. Vi arbetar med andra organisationer och institutioner, i samarbetsprojekt såväl som konsultuppdrag. Vi arbetar även på uppdrag av universitet och specialutbildningar med undervisning, workshops, föreläsningar och konstnärlig forskning. Med nuvarande bas på Skeppsholmen uppsöker vi hela landet med vår verksamhet.

Hur kan en beskrivning av ett konstverk man ser för sitt inre bli till ett ljudkonstverk?
Man kan tycka att den konstform som man arbetar med som tonsättare, är en av de mest abstrakta. Men det är också en konstform som låter sig användas till mycket. Ett ljudverk kan gestalta eller kommunicera med en idé, en text (oavsett om det är lyrik eller en instruktion) eller sin omvärld (former, ljus, materia) på sätt som endast begränsas av tonsättarens egna vilja och förmåga. 

Ljudkonstverket skall här ses som en fri tolkning av beskrivningen av konstverket på precis samma sätt som exempelvis den samtida bildkonsten förhåller sig till gestaltning. Ljud är ofta något som man i allmänhet förknippar med autenticitet – att det man hör på något sätt har med sanning att göra. Men så är ju inte fallet inom konsten, där tanken är fri. Tonsättaren tolkar, iscensätter, föreslår med sitt ljudkonstverk utifrån det som finns framför honom eller henne. Det tycker jag är så spännande med det här projektet!