Kulturutmaningen i Läns- och Riksnytt

Kulturprojektet intervjuas i Taltidningen Läns- och Riksnytt om årets kulturutmaning "Jamma Loss". Du kan höra inslaget här!

http://www.lansochriksnytt.se/?q=node/6478