Ett tovat rött hjärta med tovningsnål nerstucken mitt i, ligger på vitt skumgummiunderlag.

Om projektet

Skapa loss var SRFs kulturprojekt. Projektet ville visa att det är möjligt att som synskadad återuppta eller utveckla ett nytt intresse inom kultur och hantverk. Projektets utgångspunkt - övertygelsen om alla människors rätt att skapa.

Idag arbetar många kulturorganisationer med att tillgängliggöra kulturupplevelser för personer med synnedsättning. Vi ville tillgängliggöra själva skapandet, och låta våra medlemmar bli aktörer.

Projektets aktiviteter präglades av både bredd och spets. Det kunde likaväl röra sig om stickcaféer som att en egenskriven operaföreställning växer fram. Genom skapa loss vilel vi skapa plats för skapandet, inte bara för de som redan kan utan för alla som vill.

Vi ville inspirera och väcka mod, genom att skapa trygga sammanhang där våra medlemmar kan träffas och dela erfarenheter och tips. Genom regionala workshophelger och lokal prova-på- och kursverksamhet kunde fler hitta en aktivitet som lockar dem, vare sig det handlade om att skriva, dansa balett, lära sig väva eller sjunga rock.

Projektet pågick åren 2018-2021 och drevs av Synskadades riksförbund, med medel från Synskadades stiftelse.

Deltagare berättar om sina upplevelser av Skapa Loss

Spotlight - taltidningen Västernorrland, var på plats när Skapa Loss arrangerade en hel kulturhelg i Umeå. Ta del av intervjuer med deltagare, pedagoger, projektledaren och hör vad som står på programmet när alla har möjligheten att vara kulturutövare.