Ett tovat rött hjärta med tovningsnål nerstucken mitt i, ligger på vitt skumgummiunderlag.

Om projektet

Skapa loss är SRFs kulturprojekt. Projektet vill visa att det är möjligt att som synskadad återuppta eller utveckla ett nytt intresse inom kultur och hantverk. Projektet utgår från övertygelsen om alla människors rätt att skapa.

Idag arbetar många kulturorganisationer med att tillgängliggöra kulturupplevelser för personer med synnedsättning. Vi vill tillgängliggöra själva skapandet, och låta våra medlemmar bli aktörer.

Projektets aktiviteter kommer att präglas av både bredd och spets. Det kan likaväl röra sig om stickcaféer som att en egenskriven operaföreställning växer fram. Genom skapa loss vill vi skapa plats för skapandet, inte bara för de som redan kan utan för alla som vill.

Vi vill inspirera och väcka mod, genom att skapa trygga sammanhang där våra medlemmar kan träffas och dela erfarenheter och tips. Genom regionala workshophelger och lokal prova-på- och kursverksamhet hoppas vi att fler ska hitta en aktivitet som lockar dem, vare sig det handlar om att skriva, dansa balett, lära sig väva eller sjunga rock.

Med projektet hoppas vi också locka nya eldsjälar till vår organisation. Därför ska alla skapa loss-aktiviteter vara öppna även för den som ännu inte är medlem.

Projektet pågår åren 2018-2021 och drivs av Synskadades riksförbund, med medel från Synskadades stiftelse.

Deltagare berättar om sina upplevelser av Skapa Loss

Spotlight - taltidningen Västernorrland, var på plats när Skapa Loss arrangerade en hel kulturhelg i Umeå. Ta del av intervjuer med deltagare, pedagoger, projektledaren och hör vad som står på programmet när alla har möjligheten att vara kulturutövare.