Delta i livesänt konstsamtal med Moderna Muséet

  • Kultur och fritid

Aktiviteten har passerats

Onsdagen den 18 november kommer vi att bjuda in till ett panelsamtal om konst. Panelen leds av konst- och filosofipedagogen Adam Wallenberg, som kommer att utforska vad som egentligen är konst. Hur blir konst till och hur kan man använda konst? Samtalet livesänds kl. 19.15-20.45 via Radio SRF på www.radio.srf.nu. Panelsamtalet är öppet för alla så bjud gärna in fler intresserade!

Panelen består av:
Adam Wallenberg, samtalsledare
Konstnär, Konst- och filosofipedagog, bland annat verksam vid Moderna Museet
Magnus Bunnskog, kompositör och konstnärlig ledare Audiorama
Per Hasselberg, konstnär och verksamhetschef Konstfrämjandet
Susanna Geczi, konstnär och bildpedagog, medlem i SKKF-Synskadade Konstnärer och Konsthantverkares Förening
Under samtalet är det möjligt att skicka in frågor och funderingar, som panelen kan ta upp. Detta görs antingen här via ett inlägg vi skapar på Synskadades Riksförbunds Facebooksida morgonen den 18/11. Alternativt kan du skicka in frågor innan samtalet till kim.vestin@srf.nu, så vidareförmedlas dina frågor till panelen.
Välkommen att delta!