Lyssna till ljudkonst på Kulturhusets tak

Från och med veckan efter midsommar kommer du som befinner dig i Stockholm kunna ta del av samtliga verk från kulturutmaningen Skissa Loss via något som kallas Ljudbänken.

Ljudbänken är en mobil ljudinstallation och består av en fästmanssoffa där man kan sitta och lyssna till ljud som spelas upp kontinuerligt. Ljudbänken kommer att stå på Kulturhusets tak under sommaren, och genom den spelas både de vinnande syntolkningarna och tonsättningarna av desamma upp. Inläsare är Ludvig Josephson och verken ställs ut i samarbete med Audiorama. Besök Audioramas hemsida för mer information: www.audiorama.se/