På ett grafitgrått canvastyg på 2x3 meter har ord skapats i punktskrift, genom att träknappar klistrats på rektangulära tygbitar. Orden avskiljs genom att en omvänd sömsmån bildar en taktil kant.
På ett grafitgrått canvastyg på 2x3 meter har ord skapats i punktskrift, genom att träknappar klistrats på rektangulära tygbitar. Orden avskiljs genom att en omvänd sömsmån bildar en taktil kant.

Punktskriftskonstverk invigt

Den första maj invigdes Almåsa havshotells nya pool, och i samband med detta avtäcktes också det punktskriftskonstverk som skapats inom ramen för kulturprojektet Skapa Loss.

Verket, som är ett textilkonstverk, är två gånger tre meter stort och pryder en av väggarna i korridoren som leder fram till hotellets gym.

Cirka 80 deltagare i Skapa Loss-aktiviteter har bidragit till konstverket, som fått namnet Make a point. En arbetsgrupp bestående av Cecilia Ramstedt, Margareta Söderlund och Anne Mondotter, samtliga SKKF-medlemmar, har fattat beslut kring hur deltagarnas individuella verk ska föras samman till ett enda stort verk. Textilkonstnären Laura Blake har därefter sytt samman verket.

Verket lånas ut till Almåsa havshotell på obestämd tid. Den ljudgestaltning som hör till verket finns att låna i receptionen på Almåsa, och finns även via länken här nedan:

Bakgrundsinformation om punktskriftskonstverket

Ljudgestaltning av punktskriftskonstverket