Stipendier och fonder

Bidrags- och stipendiehanteringen har flyttats till Iris Förvaltning, så vi ber dig kontakta dem för ansökan eller vid frågor rörande bidrag och fonder.

Iris Förvaltning

Telefon: 08-402 15 50, knappval: 2
E-post: bidrag@irisstiftelseforvaltning.se
Webb: Digitalt bidragsärendesystem hos Iris Förvaltning
www.irisforvaltning.se

Utlandsstipendium

Lars Norrmans fond

Lokala SRF-fonder [extern webbplats]

Kan endast sökas av person bosatt inom Stockholm stad och Ekerö kommun
SRF Stockholms stad

Fonder utan anknytning till Synskadades Riksförbund

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering [extern länk]
De blindas bokfond (för högskolestuderande under 30)

 1. Utbildningsfonder

  Bidrags- och stipendiehanteringen har flyttats till Iris Förvaltning, så vi ber dig kontakta dem för ansökan eller vid frågor rörande b…

 2. Rekreation på Almåsa

 3. Synskadades Stiftelse

 4. Lars Norrmans fond

 5. Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade

  Hjälp till synskadade, till exempel rekreation, rehabilitering och hjälpmedel.

 6. Personuppgiftspolicy

  Så här hanterar Synskadades Riksförbunds personuppgifter för dig som ansöker om enskilda bidrag och stipendier