Stipendier och fonder

Lars Norrmans fond

Utlandsresestipendium för synskadade

 


 

Övrig bidrags- och stipendiehantering som tidigare funnits hos Synskadades Riksförbund har flyttat till Iris Förvaltning. Vänligen kontakta dem för ansökan eller vid frågor rörande bidrag och nedan fonder.

Iris Förvaltning

Telefon: 08-402 15 50, knappval: 2
E-post: bidrag@irisstiftelseforvaltning.se
Webb: Digitalt bidragsärendesystem hos Iris Förvaltning
www.irisforvaltning.se


Sundbergs fond
- Stipendium för studerande synskadade i Norrbottens län.
Sjöströms fond - Utbildning/vidareutbildning för synskadade barn eller ungdomar från Västernorrlands län.
Ebba och Tor Jernemans fond - För ökade utbildningsmöjligheter för blinda ungdomar varvid musik särskilt ska uppmärksammas.
Hults minnesfond - Stipendium lämnas för att "vara synskadade till hjälp för studier och rekreation".
Retslers fond - Fondens ändamål är "att i form av stipendier lämna bidrag till enskilda blinda vid utbildning till intellektuellt arbete samt till utbildningsinsatser som syftar till att skola nya synskadade i organisationspolitiskt arbete".
Makarna Myrdals fond - Bidrag ges till behövande, särskilt begåvade och studiemotiverade synskadade ungdomar i syfte att bereda undervisning, utbildning, även högre utbildning
Rekreation på Almåsa - Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevilja bidrag till behövande synskadade i samband med rekreationsvistelse på Almåsa. 
Synskadades stiftelse - Stiftelsen kan ge bidrag till organisationer som utför verksamhet för synskadade inom områden som rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, utbildning eller liknande. Även enskilda synskadade kan få bidrag.
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade, KMA - Stiftelsens ändamål är bland annat att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige. Dessa bidrag kan vara för exempelvis rekreation, rehabilitering och hjälpmedel.

Lokala SRF-fonder [extern webbplats]

Kan endast sökas av person bosatt inom Stockholm stad och Ekerö kommun
SRF Stockholms stad

Fonder utan anknytning till Synskadades Riksförbund

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering [extern länk]
De blindas bokfond (för högskolestuderande under 30)

  1. Lars Norrmans fond

  2. Personuppgiftspolicy

    Så här hanterar Synskadades Riksförbunds personuppgifter för dig som ansöker om enskilda bidrag och stipendier