Man surfar på skatteverket.se med förstoring och mörka kontraster.
Digital tillgänglighet är en förutsättning för att kunna delta i samhället.

Aktuella frågor

Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mänskliga rättigheter.

Tyvärr finns fortfarande många hinder i samhället som, just på grund av vår synskada, stänger oss ute från sådant vi vill kan och är skyldiga att göra.

Här kan du se inom vilka områden vi arbetar för att göra det bättre för personer med synnedsättning.

 1. Frågor vi driver

  För personer med synnedsättning kan världen bli mer tillgänglig och lättare att orientera sig i än den är. Ta del av en lista över någr…

 2. Laga LSS

  LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har ett tydligt syfte – att personer med funktionsnedsättning ska kunna lev…

 3. Filmer om synskadades rättigheter

  Här visar vi filmer för att öka medvetenheter om rättigheter för personer med synnedsättning.

 4. SRFs ståndpunkt om elsparkcyklar

  Det är inte elsparkcyklarna i sig som är problemet, utan det är reglerna som är otydliga. De problem som uppstår i gatumiljön är dessut…