Rapporter

Några av våra egna utredningar:

  1. Jobbet, pengarna och hälsan

    Utsattheten ökar bland synskadade. Trenden mot ökad utsatthet måste brytas. Det är den ofrånkomliga slutsatsen av Sifos levnadsnivåunde…

  2. Chefer tror att synskadade gör ett sämre jobb

    60 procent av landets arbetsgivare tror inte att en person med grav synnedsättning kan utföra ett jobb lika bra som andra. Det visar en…