Det här får du som medlem

Allt det här får du som medlem i Synskadades Riksförbund:

  • Medlemstidningen SRF Perspektiv som ges ut i tryck, punktskrift och tal
  • Möjlighet att delta i temakvällar och studiecirklar och att gå på bio, teater och idrottsevenemang med syntolkning
  • Möjlighet att resa med ledsagning, med vår egen resebyrå SRF Go (exklusivt för våra medlemmar med synnedsättning)
  • Lägerverksamhet för barn med synnedsättning
  • Möjlighet att själv engagera dig i frågor som du vill jobba med
  • Aktiviteter för barn och föräldrar
  • Juridiskt stöd i synskaderelaterade frågor
  • Möjlighet att teckna sak- och olycksfallsförsäkring hos Unik Försäkring
  • Kursverksamhet

Genom ditt medlemskap stödjer du