Kurs för föräldrar till barn med synnedsättning

  • Barn och föräldrar

Kurs för föräldrar till barn med svår synnedsättning eller blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar. 

Läs mer om kursen