Kurs för föräldrar

  • Kurser
  • Barn och föräldrar

Kursen riktar sig till föräldrar till barn med svår synnedsättning eller blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar.

Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Du kan stärka din egen föräldraroll genom att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar.

Preliminärt kursinnehåll:
• föreläsare Helena Frank från ordvärlden om syntolkning
• hjälpmedel och spel
• aktiv fritid
• skol- och habiliteringsfrågor
• ungdomar delar med sig av sina erfarenheter
• erfarenhetsutbyte med andra föräldrar
• besök på Svartkrogen om omständigheterna tillåter

Detaljerat program kommer senare.

tid: 27–28 mars 2021 
plats: Digitalt via Teams
sista anmälningsdag: 26 februari
kostnad: Gratis för medlemmar i Synskadades Riksförbund

För frågor och anmälan: barnoforaldrar@srf.nu eller ring: 08-39 92 46