Internationella ögondagen

Infaller andra torsdagen i oktober varje år.