Ridläger på Örebro fältrittklubb

Läs mer om ridlägret här