Personal på rikskansliet

Kontaktuppgifter till personalen på vårt rikskansli.

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@srf.nu. Om du är osäker på vem som bäst kan hjälpa dig kan du alltid nå oss via info@srf.nu eller genom vår växel på 08-39 90 00.

Förbundsordförande
Medlems- och uppdragsverksamheten
Kommunikation
Intressepolitik
Marknad och support
Administration

Förbundsordförande

Niklas Mattson - Förbundsordförande
08-39 91 11

____________________

Medlems- och uppdragsverksamheten

Kanslisamordnare medlemsengagemang och medlemsrekrytering

Jeanet Kjöller - Samordnare
08-39 92 65

_____________________

Barn- och föräldraverksamhet

Christine Heli - Handläggare
08-39 92 46

_________________________

Punktskriftsverksamhet

Lena Nisula Wester - Handläggare
08-39 91 70

_________________________

SRF Go - Synskadades egen resebyrå

Paulina Korbak, Föräldraledig

Emmi Alfredsson
08-39 91 78

__________________________

Folkbildning

Arne Jungelin - Studieombudsman
08-39 93 33

Yvonne Gille - Administratör
08-39 92 32

____________________

Arkiv och museum

Anna Wallsten - Arkivarie
08-39 92 45

____________________

Ledarhundsverksamheten

Elisabeth Ravstis  Chefshandläggare
08-39 91 96

Annette Grönholm- Ledarhundskonsulent, support, orosanmälningar
08-39 91 92

Drifa Gestsdottir - Ledarhundskonsulent
08-39 91 97, 0765-39 91 97

Jessica Helin - Administratör
08-39 91 73

Jessica Röttger - Ledarhundskonsulent
08-39 92 47, 0765-39 92 47

Jennie Lindhé - Ledarhundskonsulent, veterinära frågor samt pensioneringar
08-39 91 93

Laila Tapper - Ledarhundskonsulent 
08-39 91 98, 0765-39 91 98

Susanne Haglund - Handläggare
08-39 91 35

____________________

Medlems- och organisationsutveckling

Johanna Olin - Handläggare
08-39 91 77

Robert Lindblom - Handläggare
08-39 91 91

____________________

Kommunikation

Eva Vallin - Verksamhetschef 
08-39 93 23

____________________

Redaktion

Kari Agger - Kommunikatör, grafisk formgivare
08-39 92 99

Martin Levanto - Pressekreterare
08-39 91 75

Monica Walldén - Redaktör förbundstidningen Perspektiv
08-39 90 12

Sofia Abrahamsson - Kommunikatör
08-39 91 53

____________________

Materialservice

Anne-Lie Telning- Administratör informationsmaterial
08-39 91 61

Intressepolitik

Per Wictorsson - Verksamhetschef
08-39 93 36

Anna Quarnström - Förbundsjurist
08-39 92 48

Rosanna Nordquist- Sekreterare intressepolitik 
08-39 91 15

Lars Karlström - Medlemsombud
08-39 91 21 

Pontus Norshammar - Medlemsombud
08-39 91 58

____________________

Intressepolitiska handläggare

Cecilia Ekstrand - Habilitering, punktskrift (barn), utbildning (grund- och gymnasieskola), barns rättigheter, nordiskt,  EBU, WBU
08-39 91 19

Henrik Götesson - Rehabilitering, punktskrift (vuxna), IT-hjälpmedel, digitalisering, syntolkning
08-39 91 49

Jimmy Pettersson - Rehabilitering, fysisk tillgänglighet, resande, ledarhundar, arbetsmarknad
08-39 94 46

Lennart Karlsson - Högskolefrågor, arbetsmarknad, nyanlända, generell funktionshinderpolitik, allmänna remisser
08-39 91 60

Mikael Ståhl - Undersökningar, statistik, ledsagning, syn- och hörselinstruktörer, ögonvård, Agenda 2030, generell funktionshinderpolitik
08-39 92 91

____________________

Internationellt utvecklingssamarbete

Annika Örnstedt - Internationellt utvecklingssamarbete och ekonomi
08-39 91 13

Eva Nilsson - Internationellt utvecklingssamarbete och projekt
08-39 91 72

____________________

Marknad

Eva Vallin - Verksamhetschef 
08-39 93 23

____________________

Register och givarservice

Boris Samuelsson - Marknads- och insamlingsstrateg 
08-39 94 40

Camilla Lindgren - Projektsamordnare
08-39 91 44

Cecilia Weiss - Projektledare
08-39 92 98

Eva Augustsson - Kundtjänst insamling
08-39 91 16

Helene Cranser - Medlemsregister
08-39 92 78

Josefine Jälmestål - Projektsamordnare, kalenderkampanjen, Lyckopenningen och utveckling
08-39 91 17

Katarina Viklund - Kundtjänst insamling
08-39 91 23

____________________

Teknik

Claudio Quitral - IT-drift, datorstöd
08-39 92 23

Kent Forsmo - IT-drift, datorstöd
08-39 93 42

____________________

Administration

Tf kanslichef
08-39 91 34

Ulrika Norelius Centervik - ej i tjänst 
08-39 92 31

____________________

Ekonomi

Kenneth Östlund - Controller
08-39 91 18

Sara Ludvigsson - Redovisningsansvarig
08-39 93 32

Sonja Gatti - Utbetalningar
08-39 92 06

____________________

Anna-Lena Thomsson - Löneadministratör

Lova Lonér - HR-ansvarig
08-39 91 52 

Maria Westling - Löneadministratör
08-39 91 47

Mikael Strömberg - Arbetsgivarstöd för distrikt och föreningar
08-39 91 66