Samhällets ansvar?

Habiliterings- och rehabiliteringsfrågorna är högprioriterade av SRF.

Det är primärt syncentralerna som ska ge rehabilitering, vilket inkluderar kurser i punktskrift.

Tyvärr har vi sett att flera syn- och hörselinstruktörstjänster avvecklats under året. Under hösten gjorde SRF en undersökning som visar att det i nuläget finns syn- och hörselinstruktörer i cirka 90 av landets 290 kommuner. Detta kan jämföras med att sådana tjänster fanns i drygt hälften av kommunerna i mitten av 00-talet. Vi har under året haft ett nära samarbete med Hörselskadades Riksförbund och Syn- och Hörselinstruktörsföreningen i Sverige, och våren 2020 ska vi driva en kampanj för att uppmärksamma betydelsen av denna yrkesgrupp.

Andra mycket oroande signaler kommer från de folkhögskolor som ordnat kurser med synrehabilitering. Flera av dessa folkhögskolor planerar att avveckla dessa kurser, vilket vore katastrofalt., säger SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson.