Lagar och rättigheter

Det finns många lagstadgade rättigheter man kan göra anspråk på som synskadad. Det varierar dock hur effektiva de är.

Sidan fylls på efter hand.

 1. FN-konventionen

  I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

 2. Diskrimineringslagen

  Den 1 januari 2009 trädde en diskrimineringslag i kraft. Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha …

 3. Färdtjänstlagen

  Personer som har svårt att ta sig fram med vanliga färdmedel kan få rätt att använda färdtjänst. Färdtjänst utförs oftast med taxi men …

 4. Lag och rätt på arbetsmarknaden

  En synnedsättning kan ibland leda till svårigheter att få eller behålla ett arbete. Många lagar ska stärka den synskadades ställning.

 5. Socialstyrelsens föreskrifter om Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

  Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:20 om Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering ska barn och ungdomar …

 6. Lagen om stöd och service

 7. Vårdbidrag

  Föräldrar till ett barn med synnedsättning kan ansöka om vårdbidrag från Försäkringskassan.

 8. Krav på tillgänglig webb

  Från och med den 23 september 2019 måste många nya webbplatser vara tillgängliga – bland annat för personer med synnedsättning.

 9. Närbild på person som läser punktskrift på Riksbankens sedelmått. En tvåhundrakronorsedel ligger i. Information och råd om merkostnadsersättning

  Här beskriver vi merkostnadsersättningen lite närmare, och du får veta hur du kan ansöka samt vad du kan få ersättning för.