Bli modell och bidra till ett jämlikt samhälle

Nyhetsmedia, reklam- och filmproducenter ska kunna gå in och leta efter personer de söker i Funkisbyråns modellagentur.

Målet med modellagenturen är man självklart ska inkludera personer med funktionsnedsättningar i medierna på samma sätt som man idag strävar efter jämn könsfördelning och etnisk mångfald.

Om någon vill boka en modell så kontaktar de Funkisbyårn eftersom inga personliga uppgifter lämnas ut. Det är bara företag med organisationsnummer som kan boka modeller och Funkisbyrån granskar dem först i Bolagsregistret så att är seriösa företag. Bakom Funkisbyrån står Föreningen JAG och projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Vill du veta mer eller vara med så skickar du en e-post till: funkisbyran@jag.se och skriver ditt namn och hur agenturen kommer i kontakt med dig. Det är bara du själv eller dina föräldrar som kan anmäla dig.