Digital myndighetspost

Fler och fler svenskar väljer att ansluta sig till digital myndighetspost, som i dag har över en miljon användare. På sikt kan digital myndighetspost innebära en ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning.

Genom att logga in med bankID kan den som vill ta del av sin post digitalt istället för i pappersform. Om tjänsterna är tillgängliga behöver personer med synnedsättning inte längre skanna sin post för att kunna läsa den.

Tjänsterna är mer eller mindre tillgängliga för dig som använder förstoring eller skärmläsare, alltså tal eller punktskrift.

Synskadades Riksförbund har varit i kontakt med samtliga aktörer och haft en konstruktiv dialog med Min myndighetspost och Kivra kring förbättringsåtgärder. Båda utlovar att uppfylla tillgänglighetskrav före årets slut.

17 statliga myndigheter och några kommuner är anslutna till tjänsten.

Det finns tre olika brevlådor att välja mellan:

  • Statens brevlåda Minmyndighetspost.se - erbjuder post från myndigheter och kommuner
  • Digital - erbjuder post från myndigheter och företag
  • Kivra - erbjuder post från myndigheter och företag.

Testa dig fram

Om du har ett mobilt bankID eller ett bankID på kort eller fil kan du registrera dig hos någon av brevlådorna. Man får avisering om nya brev via mail eller sms.