2021

 1. Käftsmäll att vägra synskadad färdtjänst
 2. Blind nekas färdtjänst
 3. Många svenskar har inte kollat ögonen på länge
 4. Fem SRF-medlemmar i Paralympics
 5. Rätten till tillgänglig information
 6. Bättre ögonhälsa i hela världen
 7. Receptionen i Enskede stänger
 8. Synskadade utbildas till krisinstruktörer
 9. Krav på tillgängliga mobilappar
 10. Niklas Mattsson ny ordförande
 11. Håkan Thomssons öppningstal
 12. Just nu på kongressen
 13. Tio åtgärder för ökad inkludering på arbetsmarknaden
 14. 73-punktsprogrammet
 15. Video om rättvis sjukvård
 16. SRF:s anseende i topp
 17. Paketskåpen är otillgängliga
 18. Konferens om synskadades möjligheter att förflytta sig
 19. Om oss i medierna: Ledarhundsdagen
 20. Hederspris till Katarina Ewerlöf
 21. Ledarhundsdagen 28 april: Inför Valborg – tänk först, skjut sedan
 22. Konferens om mobility pågår
 23. Medlemsundersökning på gång
 24. Förtydliga prioritetsordningen
 25. Rätten till punktskrift upp i riksdagen
 26. Myndighet ska bevaka mänskliga rättigheter
 27. Synskadad präst DO-anmälde församling
 28. SRF mötte MTM om talboksmissar
 29. DO förlorade i Svea hovrätt
 30. Allvarliga fel i talböcker från MTM
 31. Rättvis vaccinering
 32. Victoria Öjefors Quinn föreslås bli ny ordförande
 33. Kontrolluppgift 2020 på väg
 34. Diskriminerad förälder i hovrätten
 35. Nya sätt att få förmånsintyg
 36. Tillgängliga covidnyheter
 37. Om oss i medierna Punktskriftsdagen 2021