En kvinna med blå jacka och en tygkasse på axeln är vänd mot en man med plakat och informationsmaterial i andra handen. Han har rutig skjorta och brun kavaj.d
Under hösten 2020 var SRF på plats utanför riksdagen för informera riksdagsledamöter och allmänhet om rätten till punktskrift. Ulla Andersson (V) talar med Håkan Thomsson.

Rätten till punktskrift upp i riksdagen

Rätten att lära sig punktskrift bör skrivas in i skollagen. Det föreslås i tre motioner som behandlas av riksdagen den 8 april.

Det mångåriga kravet från Synskadades Riksförbund att elever ska ha rätt till undervisning i och på punktskrift debatteras i riksdagen.
Bakom tre motioner om att rätten till punktskrift bör komma in i skollagen står riksdagsledamöter från tre olika partier.

– Att flera partier motionerar om rätten till punktskrift är en klar ljusning. Riksdagen har nu ett bra tillfälle att visa att den står bakom att utbildning ska ske på rättvisa villkor. Blinda och elever med grav synnedsättning ska kunna lära sig att läsa och skriva punktskrift, säger förbundsordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson.

Ida Karkiainen (S) med flera tar i motionen Barns rätt till punktskrift upp artikel 24 i FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den handlar om rätten till utbildning och att utbildning ska ske utan diskriminering och på lika villkor.

– Därför bör det övervägas att rätten till undervisning i och på punktskrift skrivs in i skollagen, skriver Ida Karkiainen i motionen.

Gudrun Brunegård (KD) med flera vill också att undervisning i punktskrift skrivs in i skollagen.

I motionen Punktskrift en rättighet i skollagen för synskadade motiverar
Ann-Sofie Lifvenhage (M) Lotta Finstorp (M) varför en lagändring behövs:

”För att ge barn och unga med synskada samma rättighet till hemspråk som barn med annat modersmål än svenska bör punktskrift skrivas in i skollagen”.

De tre motionerna ingår i utbildningsutskottets betänkande Lärare och elever. Betänkandet innehåller cirka 200 motioner från den allmänna motionstiden.

Debatt och beslut sker i riksdagen torsdagen den 8 april.

Länk till motion 2020/21:3626 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Länk till motion 2020/21:1668 Barns rätt till punktskrift

Länk till motion 2020/21:3089 Punktskrift en rättighet i skollagen för synskadade
Ann-Sofie Lifvenhage (M) Lotta Finstorp (M)

Länk till utbildningsutskottets betänkandet 2020/21:UbU11 Lärare och elever