Nyanlända

SRF har en broschyr som riktar sig till synskadade som inte läser eller talar svenska. Broschyren innehåller kontaktuppgifter och information.

 


Broschyren har översatts till sex olika språk: somaliska, arabiska, kurdiska, bosniska, farsi och engelska. Broschyren har skickats till Migrationsverket, vårdcentraler, Röda korset, Sveriges Kommuner och Landsting, Work for you, Syncentraler, Unga med synnedsättning och till samtliga SRF:s distrikt.

Länk till folderns text på olika språk.

  1. Information om funktionsnedsättning för nyanlända

    Portalen Informationsverige.se vänder sig till nyanlända. Det är länsstyrelsernas webbplats. De upplyser även om stöd i samband med fun…

  2. Synskadad i Sverige

    Var sig du är nyanländ eller har bott här i några år kan du ibland behöva råd eller stöd och kanske träffa andra med liknande erfarenhe…